Výsledky vyhľadávania pre Melodicky hud

ARIOSO melodicky, spevne, výrazne (hud.)
CANTABILE v hudbe: spevne, melodicky
KADENCIA melodický obrat pred zakončením hud. skladby
KAUDA melodicky samostatný záver niektorých skladieb (hud.)