Výsledky vyhľadávania pre Mení farbu

ANOLIS druh amerického jaštera, americký jašter, meniaci farbu, rod jašterov, karibská oblasť (anolis harmoratus)
CHAMELEÓN farbu meniaci jašter
LAVÍROVAŤ kolísať, pohybovať sa medzi dvomi krajnými bodmi, prispôsobovať sa okolnostiam, vo výtvarnom umení rozmývať nanesenú farbu
TERMOKOLOR špeciálny farebný náter meniaci po ohreve na určitú teplotu farbu a používaný na meranie teploty, termometrická farba