Výsledky vyhľadávania pre Mena na ď

ABRAXAS zaklínacie slovo vyryté do kameňa
AC internetová doména pre akademické inštitúcie
AC internetová doména pre Ascension
ÁD praotec kmeňa Ádovcov
ADJEKTÍVA prídavné mená
ADNOMINÁLNY stojaci pri podstatnom mene, závislý od podstatného mena
AGOGIKA pohybová voľnosť v prednese hud. skladby, zmena tempa pri jej interpretácii
AGORA Accès Garanti et Optimisé pour les Régions et l'Aménagement des territoires (skr.), štúdie zo začiatku 21. storočia k nerealizovanému satelitu pre pásmo Ka (fran.skr.)
AKLIMÁCIA zmena určitého faktoru prostredia podmieňujúca zlepšené prežívanie organizmu
AKROCYANÓZA zmena farby niektorých častí tela, najčastejšie prstov a uší, do fialova, príčinou je ich nedostatočné prekrvenie