Výsledky vyhľadávania pre Mena v Macau

AVO mena Macaa, platidlo v Macau, čiastková mena v Macao - Timor, menová jednotka Makaa
AVOS mena v Macau (plurál)