Výsledky vyhľadávania pre Menk

A VISTA bez lehoty, netermínovaný (inkaso, zmenka, vklad)
AKCEPT akceptácia (odb.), podpísanie zmenky
AKCEPT druh zmenky
AKCEPT prijatie, príjem niečoho, akceptácia, prijatie zmenky
AKCEPTÁCIA prijatie, príjem niečoho, akceptácia, prijatie zmenky akceptantom
AKCEPTANT príjemca cudzej zmenky
ALONŽ prívesok k zmenke
ALONŽ prívesok na zmenke
ALONŽE prívesky k zmenkám
APPOINT čiastočná zmenka vydaná spravidla na zaokrúhlenú čiastku