Výsledky vyhľadávania pre Meno 28

ALFONZ mužské meno (28.1.)
AUGUSTÍN mužské meno (28.8.)
BEÁTA ženské meno (28.6.)
DOBROMILA ženské meno (28.10.)
HENRIETA ženské meno (28.11.)
IVANA ženské meno (28.12.)
IVONA ženské meno (28.12.)
JARMILA ženské meno (28.4.)
KRIŠTOF mužské meno (28.7.)
SCHELER nemecký filozof, jeden zo zakladateľov filozofickej antropológie, fenomenologickej axiológie a sociológie poznania (Max, 1874-1928)