Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Meno Lada

ALI meno Aladára (neslov.)
ALINO domáce meno Aladára
BRENTANO rakúsky filozof a teológ, predchodca fenomenológie, jeden z najvýznamnejších akademických filozofov druhej polovice 19. storočia, spoluzakladateľ rakúskej filozofickej tradície (Franz, 1838-1917)
EKTOTERMIA schopnosť chladnokrvných živočíchov získavať teplo z prostredia zmenou svojho chovania, napr. vyhľadávaním teplejšej lokality
EMERICH meno skladateľa Kálmána
HUSSERL nemecký filozof, zakladateľ a hlavný predstaviteľ fenomenológie ako filozofického smeru a hnutia súčasnej filozofie (Edmund, 1859-1938)
INKRUSTÁCIA ukladanie vápenných solí v tkanive, obalenie organickej látky nerastom, vyzrážanie látok z roztoku, potiahnutie minerálnym kameňom, ochranný povlak rastlín proti chorobám alebo škodcom
IŠA meno českého skladateľa Krejčího
IZÁK krstné meno zakladateľa dynastie Komnenovcov
JUROVSKÝ slovenský hudobný skladateľ, autor baletov, spevohier, komornej, scénickej a filmovej hudby, pôvodným menom Weiss-Nägel (Šimon, 1912-1963)