Výsledky vyhľadávania pre Meno kniž.

ATRIBÚT prívlastok, príznačná vlastnosť, príznak (kniž.), podstatný znak predmetu, vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok, symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu
NOMEN meno (kniž.)
SLUL menoval sa (kniž.)
TEMÄ temeno (kniž.)