Výsledky vyhľadávania pre Meno kniz

ATRIBÚT prívlastok, príznačná vlastnosť, príznak (kniž.), podstatný znak predmetu, vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok, symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu
BIBLIOGRAFIA zoznam knižných prameňov určitého odboru
BIBLIOGRAFIA zoznam knižných prameňov určitého odboru, súpis publikácií jednotlivého autora
NOMEN meno (kniž.)
SLUL menoval sa (kniž.)
TEMÄ temeno (kniž.)