Výsledky vyhľadávania pre Mentálny

ABA-NOVÁK maďarský maliar a grafik, autor monumentálnych nástenných obrazov (Vilmos, 1894-1949)
ANDERSON americký experimentálny fyzik, preslávil sa objavom pozitrónu pri štúdiu kozmického žiarenia, za tento objav získal v roku 1936 Nobelovu cenu (Carl David, 1905-1991)
BLACKETT anglický astronóm a experimentálny fyzik (Patrick Maynard, 1897-1974)
ČABRAKA bohato zdobená pokrývka koňa, ornamentálny motív
EAP Environmentálny akčný plán (skr.)
ELO ohodnotenie výkonnosti hráča v mentálnych športoch
GRANDIÓZNY mohutný, monumentálny
HYKES americký experimentálny filmár a spevák, priekopník alikvotného spevu (David, *1953)
IMSA International Mind Sports Association, Medzinárodná asociácia mentálnych športov (angl.skr.)
KUNZL český experimentálny fyzik (Vilém, 1906-1980)