Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Meranie

ACIDIMETER prístroj na meranie kyslosti pôdy
ADAPTOMETER prístroj na meranie rýchlosti adaptácie oka
ADAPTOMETRIA meranie vnímania zrakových svetelných podnetov
AEROMETER prístroj na meranie hustoty plynov
AKTINOMETER zariadenie na meranie intenzity slnečného žiarenia dopadajúceho na plochu kolmú na smer lúčov
ALFAMETER prístroj na meranie prúdového zosilňovacieho koeficientu
ALGEZIMETRIA meranie citlivosti na bolesť
ALGOMETER prístroj na meranie stupňa bolesti
AMPÉRMETER prístroj na meranie hodnoty elektrického prúdu
ANEMOGRAF meteorologický prístroj na meranie smeru a rýchlosti vetra