Výsledky vyhľadávania pre Message

DIME Direct Internet Message Encapsulation
DOM makro delete-operator-message (skr.)
SMS správa cez mobil (short message service)
TRM Test Request Message (skr.)