Výsledky vyhľadávania pre Metricka stopa na j

ANAPEST trojslabičná vzostupná metrická stopa
DAKTYL trojslabičná veršová metrická stopa
KRETIK trojslabičná metrická stopa
TROCHEJ dvojslabičná metrická stopa