Výsledky vyhľadávania pre Mieša

AGITÁCIA premiešavanie rmutu, aby sa prevzdušnil a mal rovnomerné zloženie
AMBIVALENCIA dvojakosť predstáv alebo pocitov, vnútorná rozpornosť, rozpoltenosť, chorobná nerozhodnosť, zmiešanosť citov
ANETOL zmiešaný aromatický éter
ASORTA kombinovaná (miešaná) marinovaná zelenina (potrav.)
ASORTA zmiešaná marinovaná zelenina
BASTARD kríženec s geneticky odlišnými rodičmi, miešanec, nemanželské dieťa
BASTARD miešanec
BASTARD miešanec (pejor.)
BATÉRIA zostava vodovodných ventilov umožňujúca miešanie teplej a studenej vody (stav.)
BLEND ladiť, prelínať sa, hodiť sa k sebe, miešať sa, po anglicky