Výsledky vyhľadávania pre Miesto deja

DEJISKO miesto deja
SCÉNA javisko, miesto deja, časť drámy, výstup, výjav