Výsledky vyhľadávania pre Mikrób

AEROTOXIA pohyby mikróbov k vyššiemu obsahu kyslíka
ANTISEPTICKÝ zamedzujúci nákaze mikróbami, protihnilobný
ARBER švajčiarsky mikrobiológ (Wemer)
BACIL tyčinkový mikrób vyvolávajúci ochorenie napadnutého organizmu
BACILLUS tyčinkový mikrób
BAKTERIOLÓGIA odvetvie mikrobiológie, zaoberajúce sa vlastnosťami a činnosťami baktérií
BAKTERIOSTATICKÝ brániaci rastu mikróbov
BARKAS starší mikrobus vyrábaný v NDR
BCG oslabený mikrób tuberkulózy na prípravu očkovacej látky proti tejto chorobe
BCG skr. z výrazu Calmettov – Guerinov bacil, oslabený mikrób tuberkulózy na prípravu očkovacej látky proti tejto chorobe