Výsledky vyhľadávania pre Ministerstvo

DOD ministerstvo obrany USA
DOJ department of Justice, Ministerstvo spravodlivosti v USA
MDPTSR Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (skr.)
MF Ministerstvo financií
MFSR Ministerstvo financií Slovenskej republiky (skr.)
MH ministerstvo hospodárstva
MHSR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (skr.)
MK Ministerstvo kultúry (skr.)
MKSR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (skr.)
MNO Ministerstvo nár. obrany