Výsledky vyhľadávania pre Miska na vyvol fotogr

KYVETA laboratórna nádobka s okienkami, slúžiaca na premeriavanie optickej priepustnosti vzoriek, nehlboká plochá miska na vyvolávanie fotografií
KYVETA plochá miska na vyvolávanie fotografií