Výsledky vyhľadávania pre Mlata

KOMBAJN strojový komplex vykonávajúci niekoľko po sebe nasledujúcich pracovných úkonov, poľnohospodársky stroj, zberová mláťačka