Výsledky vyhľadávania pre Moc liek

ATROPÍN veľmi jedovatý alkaloid užívaný ako liek v očnom lekárstve a v chirurgii, nachádza sa v ľuľkovci zlomocnom, durmane
DIURETIKÁ lieky podporujúce vylučovanie moču
LOGARITMOVAŤ vypočítať logaritmus daného čísla, počítať pomocou logaritmických tabuliek
MEDIKAMENTÓZNY vyvolaný liekmi, uskutočňovaný pomocou liekov
SYNERGIZMUS vzájomná pomoc niekoľkých organizmov, zosiľovanie liečivého účinku kombináciou dvoch rovnako pôsobiacich liekov, učenie o súčinnosti človeka s Bohom
UREFIKUM močopudný liek, liek vyvolávajúci močenie
URETIKÁ močopudné lieky (lek.)