Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Mohla

A hudobný tón, spojka, krátka samohláska
ABLAUT striedanie samohlások v slovách s rovnakým koreňom
APOFÓNIA ablaut, stupňovanie samohlások (lingv.)
ASONANCIA súzvuk samohlások na konci veršov, súznenie
E samohláska
HARMÓNIA súlad, zhoda, dokonalý poriadok, súhrn vzťahov medzi tónmi, súzvuk, náuka o význame a použití akordov, vzájomné zvukové prispôsobenie, pripodobnenie samohlások
HIÁT medzera, štrbina, prerušenie, stretnutie dvoch samohlások na rozhraní dvoch slov alebo dvoch slabík
JER označenie zaniknutých slovanských samohlások a ich písmen (mäkký a tvrdý jer), názov podobne písaných hlások v azbuke (tvrdý a mäkký znak)
JER zaniknutá slovanská samohláska
JOTÁCIA mäkčenie samohlásky (gram.)