Výsledky vyhľadávania pre Mojžiš brat

AHARON brat Mojžiša (mytol.)
ÁRON Mojžišov brat, prvý židovský veľkňaz, biblická osoba