Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Mol ČE

ACETYLÁCIA zavádzanie acetylu do molekuly organickej zlúčeniny
ADÁMEK český dôstojník, podplukovník československého letectva, entomológ, hlavne lepidopterológ (Adolf, 1903-1949)
ADÍCIA chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky, súhrn, súčet, zlučovanie
ADUKT adičná molekulová zlúčenina
ADUKT adukčná molekulová zlúčenina
AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti
ALBRECHT český amatérsky entomológ – lepidopterológ (Hynek, 1874-1933)
ALDOLY organické zlúčeniny vznikajúce kondenzáciou dvoch molekúl aldehydu
ALKYLÁCIA zavádzanie alkylu do molekuly organickej zlúčeniny
ALTMAN americký chemik a molekulárny biológ, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu (Sidney, *1939)