Výsledky vyhľadávania pre More že

ARGONAUT osemramenný hlavonožec, účastník bájnej plavby za zlatým rúnom, moreplavec
BRÍZA slabý vietor na brehu jazera a mora, morská vanie cez deň z mora na pevninu, pevninská bríza vanie v noci z pevniny na more
KONTAMINÁCIA znečistenie prostredia škodlivými látkami, zamorenie, infekt, nakazenie organizmu
KORDÓN zástup vojska, divákov a pod., zábrana, zátaras, ochranné pásmo, súvislý rad nejakého zboru chrániaci prístup na určité miesto, tvarovaný ovocný stromček, mierne vystupujúca rímsa deliaca vodorovné priečelie, rádová stuha, územie oddeľujúce oblasť zamoren
SIHLINA zamorený pozemok
TALASOKRACIA obdobie, keď väčšinu zemského povrchu pokrývalo more
ZDRAVOTNÝ KORDÓN územie oddeľujúce oblasť zamorenú infekčnou chorobou od nezamorených oblastí, sanitárny kordón