Výsledky vyhľadávania pre Mračí

CHMÚRIŤ mračiť sa
OHLUŠIL úderom omráčil, expr.
OHÚRIL ohromil, omráčil
OHÚRIŤ omráčiť
OMÁMIL omráčil
OMARÍ omámi, omráči
OMARIL omráčil (expr.)
OMARILA omráčila (expr.)
OMARILO omráčilo (expr.)
OMARÍM omámim, omráčim