Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Mravné

AMORÁLNY nemravný mravne ľahostajný
APOLLINSKÝ rozumový, svetlý, mravne čistý, intelektuálny
CNOSTI kladné mravné vlastnosti
CYNIZMUS prísne mravné učenie filozofickej školy kynikov v starovekom Grécku, mravná otrlosť, pohŕdanie mravnými zásadami, bezohľadnosť
KATARZIA očistenie, záverečná časť klasickej drámy, obsahujúca mravne očistné poučenie, abreakcia
KORUMPOVAŤ mravne kaziť, narušovať, najmä podplácaním, podplácať
ĽAHKÝ majúci negatívne mravné kvality
LIBERTIN v starovekom Ríme prepustený otrok, prepustenec, človek voľných názorov a mravov, člen evanjelickej sekty odporcov Kalvinovej mravnej náboženskej prísnosti
MACHIAVELLIZMUS používanie mravne pochybných spôsobov vo verejnom živote, uplatňovanie zásady, že účel svätí prostriedky, zákerný, ľstivý spôsob chovania
MORALIZOVAŤ nabádať k mravnosti dávať mravné ponaučenia napomínať