Výsledky vyhľadávania pre Mrha m

HÝRIŤ mrhať
MARIŤ znemožňovať, kaziť, ničiť, márniť, mrhať
MÁRNIŤ plytvať, mrhať
NEMARME nemrhajme
PLYTVANIE mrhanie
WASTE premárniť, premrhať, zmeškať, po anglicky
ZMRHAŤ premrhať (exp.)