Výsledky vyhľadávania pre Muža

ABORDÁŽ uviazanie lode u brehu, zrážka lodí, spôsob boja na mori, pri ktorom sa nepriateľské lode spojili a začal sa boj muža proti mužovi
ABU arabské úctivé oslovenie muža
AMAZONKA bojovná, statočná žena, mužatka
ANDRONYM ženské meno odvodené od mena muža
ANIMUS obraz muža v ženinom nevedomí
BAŤKO oslovenie starého muža
BÁŤUŠKA v ruskom prostredí dôverné oslovenie otca alebo váženého muža
BÁŤUŠKA v ruskom prostredí dôverné oslovenie otca alebo váženého muža, ľudové pomenovanie cára
EJAKULÁCIA vystreknutie semena muža pri orgazme
EMASKULÁCIA vykastrovanie muža