Výsledky vyhľadávania pre Mužské meno na Ab

BARNA maďarské mužské meno (Barnabáš)
BARNABA talianske mužské meno (Barnabáš)
BARNABAS anglické mužské meno (Barnabáš)
BARNABÁS maďarské mužské meno (Barnabáš)
BARNABÉ francúzske mužské meno (Barnabáš)
BORBÁS maďarské mužské meno (Barnabáš)