Výsledky vyhľadávania pre Mudr

AKIBA múdry orientálny rabín, mysliteľ, židovský učenec (Ben Jozef, 50-135)
ANTROPOZOFIA učenie o múdrosti človeka, schopného spojenia s vyššími svetmi
ATÉNA starogrécka bohyňa múdrosti, najmilšia dcéra boha Dia, staršia grécka bohyňa múdrosti
ATHÉNA grécka bohyňa múdrosti
ATRI legendárny indický mudrc, syn Brahmu
BIAS slávny grécky mudrc
BÓDHI dokonalá múdrosť (pren.)
BÓDHI v budhizme osvietenie a vnútorné oslobodenie, prebudenie, strom osvietenia, v prenesenom zmysle dokonalá múdrosť
ENKI asýrsky boh múdrosti
ENKI sumerský boh múdrosti