Výsledky vyhľadávania pre My, po anglicky

ASSURED sebavedomý, po anglicky
ATOMS atómy, po anglicky
DIRECT priamy, po anglicky
DUMB nemý, po anglicky
FAMOUS známy, po anglicky
FOCUSED cieľavedomý, po anglicky
FRIEND známy, po anglicky
FRONTAL priamy, po anglicky
KNOWN známy, po anglicky
LINEAR priamy, po anglicky