Výsledky vyhľadávania pre Náš národn

BUDAJ slovenský politik, jeden z vedúcich predstaviteľov nežnej revolúcie (jeden zo zakladateľov Verejnosti proti násiliu) a bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (Ján, *1952)
DENACIONALIZÁCIA násilné odnárodňovanie, vrátenie znárodnených majetkov pôvodným vlastníkom
PERZEKÚCIA prenasledovanie, stíhanie, napr. pre politickú, národnú alebo inú príslušnosť
POGROM násilná akcia proti niektorým skupinám obyvateľstva z národnostných, náboženských, rasových a iných dôvodov, krvavé masové prenasledovanie, vraždenie
TANAP náš národný park
TOMAN pseudonym národného umelca, básnika A. Bernáška