Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Náhl

ABRUPCIA náhle prerušenie, odtrhnutie
ABRUPTNÝ úsečný, náhly
ABSENCIA náhla krátka strata vedomia lebo pamäte (lek.)
ABSENCIA neprítomnosť, napr. v škole alebo na pracovisku, neprítomnosť javu, vlastnosti alebo entity, náhla krátka strata vedomia alebo pamäte
ACUTUS náhly (lek.)
AKCIDENT nehoda, nepredvídaná udalosť, náhla príhoda
AKLAMOVAŤ nahlas súhlasiť (kniž.) pozdravovať, nahlas vítať
AKÚTNA náhla
AKÚTNE náhle prudko
AKUTUS náhly (lek.)