Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Náhr

ABANDON vzdanie sa poistenej veci alebo práva za náhradu
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ABROGÁCIA zrušenie zákona a jeho nahradenie
ADVENTÍVNY prídavný, náhodný, náhradný
AEM nahrávacia spoločnosť
AGLOMERÁCIA nahromadenie, navrstvenie, zhluk
AGLOMERÁCIA zhluk, nahromadenie (všeob.)
AGLOMEROVANÝ nahromadený, spečený
AGLUTINÁT pevná červená kamenná látka vytvorená nahromadením a spečením vulkanických trosiek
AKUMULOVAŤ nahromadiť