Výsledky vyhľadávania pre Náhrada skody

INDEMNITA odškodnenie, náhrada škody, beztrestnosť
ODŠKODNÉ náhrada škody
REPARÁCIA náhrada za vojnové škody