Výsledky vyhľadávania pre Nájomník

HOFER nájomník bytu u majetného roľníka. Bez vlastného domu a pôdy patril medzi najchud.jších ľudí v obci.
HOFIER podnájomník (hovor., zastar.)
NÁJOMCA podnájomník