Výsledky vyhľadávania pre Námaha

ANABÁZA dlhý pochod vojska, namáhavý návrat vojska, návrat veľkých vojenských jednotiek do vlasti za súčasných bojov
ANABÁZA námáhavá cesta
ANABÁZA namáhavý ústup vojska
DRINA hrdlačenie, lopota, ťažká robota, námaha (expr.)
DYSFÁGIA namáhavé a bolestivé prehĺtanie
KLOPOTA námaha (expr.)
KRUT krútenie, namáhanie prierezu telesa, po česky
LABOR práca, námaha, po latinsky
LABOR práca, námaha, po latinsky, (lek.)
MAKAL namáhavo pracoval (hovor.)