Výsledky vyhľadávania pre Národný bá

ARIES medzinárodný názov a latinské pomenovanie súhvezdia Baran
BARD keltský národný spevák, keltský ľudový básnik bojujúci svojou tvorbou za vznešené ideály, keltský ľudový spevec
BARD národný básnik (kniž.)
BRUNOVSKÝ slovenský maliar, grafik a ilustrátor, predstaviteľ imaginatívneho realizmu, pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, národný umelec, autor bývalých československých bankoviek (Albín, 1935-1997)
FRANCISCI-RIMAVSKÝ slovenský národný buditeľ, politik, básnik, publicista, redaktor, pedagóg, zberateľ ľudovej slovesnosti, zakladateľ a funkcionár Matice slovenskej (Ján, 1822-1905)
FRANKO ukrajinský básnik, spisovateľ, dramatik, esejista a literárny kritik, organizátor kultúrneho života, národný buditeľ, politik, historik, etnograf, filozof a prekladateľ (Ivan, 1856-1916)
HAKEN český operný spevák - basista, národný umelec (Eduard, 1910-1996)
HNĚVKOVSKÝ český národný buditeľ a básnik (Šebestián, 1770-1847)
HODŽA slovenský spisovateľ (básnik) Štúrovej generácie, národný buditeľ, evanjelický kňaz a jazykovedec (Michal Miloslav, 1811-1870)
HORA český spisovateľ (básnik), prekladateľ a literárny kritik, národný umelec (Josef, 1891-1945)