Výsledky vyhľadávania pre Násan

AGRADÁCIA zvyšovanie zemského povrchu nanášaním materiálu
ALERGIA neznášanlivosť
ANEMOFÍLIA prenášanie peľu vetrom, vetroprašnosť
ANTROPOMORFIZÁCIA prenášanie ľudských vlastnbostí na prírodu, zľudšťovanie, personifikácia
ANTROPOMORFIZMUS prenášanie ľudských vlastností na neživú prírodu, zľudšťovanie
AUTOGRAFIA prenášanie kresby pretlačou na litografický kameň, grafická technika
BASA kontrabas, slangový výraz pre väzenie, prepravka na prenášanie fliaš
BASA prepravka na prenášanie fliaš
BIGOTNÝ slepo a neznášanlivo veriaci, svätuškársky
BORELIÓZA akútne infekčné ochorenie vyvolané spirochétami rodu Borrelia, prenášané najmä kliešťami