Výsledky vyhľadávania pre Nóny

ABDŽAD synonymum, ktoré navrhuje Peter T. Daniels pre spoluhláskové písmo
AC anonymous coward (skr.)
ADESPOTON drobné anonymné literárne dielo
ALONYM autor ukrytý pod meno inej osoby, druh anonymu
ANONYM anonymný list
ANONYMY anonymné listy
ATRIBÚCIA pripisovanie významu objektu alebo situácii, určenie autorstva anonymného diela, overenie pravosti, pôvodnosť textu
BEZMENNÝ anonymný, nepodpísaný, neznámy
CASANOVA synonymum zvodcu žien, sukničkára, záletníka
CRUISING anonymné sexuálne, spravidla homosexuálne kontakty