Výsledky vyhľadávania pre Nôtu

LITERÁL vo výpočtovej technike lexikálna jednotka, ktorá priamo reprezentuje hodnotu
LYSSA vo veterinárnej medicíne označenie pre besnotu
POTRAVINA poživatina majúca výživnú hodnotu
SOLITÉR druh klenotu
UNITARIZMUS systém organizácie štátnej moci vykonávanej jednotne ústrednou vládou, náboženské hnutie zdôrazňujúce jednotu Boha a odmietajúce dogmu o Trojici
UPADÁ stráca hodnotu
UPADNÚŤ stratiť hodnotu