Výsledky vyhľadávania pre Nútia

ABD-RU-SHIN nemecký spisovateľ, filozof a zakladateľ Hnutia Grálu (1875-1941)
AERODYNAMIKA zostavenie optimálneho tvaru telesa za účelom dosiahnutia zmenšenia odporu vzduchu
ALTNER nemecký protestantský teológ a filozof, predstaviteľ kresťansky motivovaného ekologického hnutia (Günter, *1936)
ANTÉZA obdobie kvitnutia vegetácie
APREHENZIA vnímanie, pochopenie, uchopenie podstaty veci, okamih postrehnutia, podráždenosť, urážlivosť, namyslenosť, uchopenie sa držby veci
BAPTISTA príslušník evanjelickej slobodnej cirkvi uznávajúcej iba krst v dospelosti na základe osobného rozhodnutia
BARONS lotyšský spisovateľ, zberateľ ľudových piesní a predstaviteľ hnutia Jaunlatvieši (Mladí Lotyši) (Krišjanis, 1835-1923)
BEATNIK príslušník nekonformného hnutia americkej mládeže na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia
BEATNIK príslušník nekonformného hnutia americkej mládeže na prelome 50. a 60. rokov dvadsiateho storočia
BLIK české citoslovce bliknutia