Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Núto

ABSURDITA nezmyselnosť, vnútorná rozporuplnosť, absurdnosť
AGITATO vzrušene, pohnuto (hud.)
AMBIVALENCIA dvojakosť predstáv alebo pocitov, vnútorná rozpornosť, rozpoltenosť, chorobná nerozhodnosť, zmiešanosť citov
AMNIÓN vnútorný plodový obal, obal zárodku, ovčia blana
ANENCEFÁLIA narodenie dieťaťa s nevyvinutou mozgovou časťou hlavy
ANKYLÓZA chorobná stuhnutosť kĺbov následkom poranenie alebo ochorenia kĺbu
APERCEPCIA osvojovanie si predstáv, vnímanie, porovnávanie vnútorných a vonkajších rozdielov
APERCIPOVAŤ osvojovať si predstavy, vnímať vonkajšie aj vnútorné predstavy
ARIDITA prevaha vyparovania nad zrážkami, suchosť podnebia, vyprahnutosť (meteor.)
ATENTÁT útok na život z politických pohnútok