Výsledky vyhľadávania pre N D chem zn

A medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliách
A skr. pre ampér, medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliach
ALTERÁCIA porucha, poškodenie napr. organizmu, zvýšenie alebo zníženie tónu v určitej stupnici, trápenie, problémy, ťažkosti, zmena minerálu alebo horniny chemického alebo fyzikálneho pôvodu
AMINO chemická predpona s významamom aminokyseliny
ARZÉN chemický prvok, krehký striebrosivý kov, ktorého zlúčeniny sú prudko jedovaté, značka As
ASIMOV americký spisovateľ a biochemik známy vďaka svojim sci-fi knihám a populárno-vedeckým prácam (Isaac, 1920-1992)
ATLAS viazaná/knižná zbierka obrázkov, schém a podobne z jednej oblasti
BIOKATALYZÁTOR látka vznikajúca v živých organizmoch, ktorá riadi biochemické reakcie, napr. hormóny, vitamíny a pod.
BIZMUT chemický prvok, lesklý, krehký kov pridávaný do bronzu, značka Bi
BORODIN významný ruský skladateľ chemik a lekár (Alexander Porfirievič 1833-1887)