Výsledky vyhľadávania pre NEMecky MATEMATIK

BECKER nemecký filozof, matematik, predstaviteľ fenomenológie (Oskar, 1889-1964)
BERNAYS nemecký matematik a filozof (Isaak Paul, 1888-1977)
BESSEL nemecký astronóm, matematik a geodet (Friedrich Wilhelm, 1784-1846)
BOLZANO nemecky hovoriaci český matematik a filozof (Bernard, 1781-1848)
CANTOR nemecký filozof matematik, známy ako tvorca modernej teórie množín (Georg Ferdinand, 1845-1918)
DIRICHLET nemecký matematik, ktorému sa pripisujú moderné formálne definície funkcie (Peter Gustav, 1805-1859)
DÜRER nemecký maliar, grafik, rezbár, rytec a matematik (Albrecht, 1471-1528)
FIEDLER nemecký matematik a prekladateľ (Wilhelm, 1832-1912)
FREGE nemecký logik, matematik a filozof (Gottlob, 1848-1925)
GAUSS nemecký matematik, fyzik a astronóm (Carl Friedrich, 1777-1855)