Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Na úvod

EXPOZÍCIA úvodná časť fugy alebo sonátovej formy uvádzajúca tématický materiál (hud.)
EXPOZÍCIA úvodná časť prejavu, v ktorej sa zvyčajne hovorí o kontexte problematiky
INDUKCIA úvod uvedenie postup od zvláštneho k všeobecnému úsudok smerujúci od jednotlivého ku všeobecnému vektorová veličina charakterizujúca elektrické magnetické alebo elektromagnetické javy vzniknuté vložením látky do takéhoto poľa v biológii súčasť proce
INTRÁDA úvodná hudobná skladba
INTROIT vstupná pieseň pri omši, úvodný liturgický spev, motlitba (cirk.)
INVOKÁCIA oslovenie, vzývanie, vzletné oslovenie, úvodná veta listiny, úvod eposu
NARÁCIA sprostredkovanie deja rozprávaním, v diplomacii úvodná formula textu uvádzajúca dôvod vydania listiny
OTVORENIE úvodná časť šachovej partie (šach.)
PEREX úvodná hrubo vytlačená časť článku
PREAMBULA úvodná časť významného dokumentu, napr. ústavy, slávnostný predhovor