Výsledky vyhľadávania pre Na až

3D Svazijsko (označenie lietadiel)
Á JOUR [ažúr] načas, nemeškať, neoneskorovať sa (kniž.)
À JOUR načas, nemeškať (byť v ažurite), v určený deň dokončené
AARLEN valónsky názov mesta Arlon
ABA-NOVÁK maďarský maliar a grafik, autor monumentálnych nástenných obrazov (Vilmos, 1894-1949)
ABAK graficky znázornený vzťah funkcií
ABAKUS abeceda v starom Egypte, u starých Rimanov ozdobný stolík, graficky znázornený vzťah dvoch alebo viacerých funkcií
ABANDONOVAL prenechal štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONOVALA prenechala štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONOVALI prenechali štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla