Výsledky vyhľadávania pre Na aký účel

NAČO na aký účel
POSTSCRIPT vo výpočtovej technike program umožňujúci definovať a vytvárať znaky na typografické účely