Výsledky vyhľadávania pre Na to mad

ABA-NOVÁK maďarský maliar a grafik, autor monumentálnych nástenných obrazov (Vilmos, 1894-1949)
ABAFI-AIGNER maďarský spisovateľ, nakladateľ, knihkupec, historik a entomológ–lepidopterológ nemeckého pôvodu (Lajos, 1840-1909)
AKUMULÁCIA ENERGIE zhromažďovanie, hromadenie energie, napr. Elektrickej v akumulátore
AMPANIHY mesto na madagaskare
ANGYAL maďarský historik žijúci na Slovensku (Béla, *1958)
ANOSA mesto na Madagaskare
ARATÓ maďarský marxistický historik, vysokoškolský profesor, rodák z Komárna (Endre, 1921-1977)
ARRA na to, po maďarsky
BAKATOR maďarská stolná i muštová odroda viniča modročervenej farby
BALASSA maďarský historik a publicista žijúci na Slovensku (Zoltán, *1949)