Výsledky vyhľadávania pre Na zaklade

AEROGEOLÓGIA geologický prieskum terénu na základe leteckých fotografií
AEROHYDRODYNAMIKA náuka o prúdení tekutín na základe aerodynamiky a hydrodynamiky
AEROHYDRODYNAMIKA veda zaoberajúca sa prúdením tekutín na základe aerodynamiky a hydrodynamiky
ANAGRAMONYM pseudonym na základe anagramu vytvorený z osobného mena prešmyčkou
ASOCIÁCIA v chémii spojenie molekúl do väčšieho celku, zoskupenie hviezd s rovnakými fyzikálnymi vlastnosťami, združenie, združovanie, spojenie, spolok, spolčovanie, predstava na základe predchádzajúcej skutočnosti, združovanie predstáv
ASTROMANTIA veštenie z hviezd, ale nie na základe horoskopu
ASTROMETEOROLÓGIA vytvára dlhodobé meteorologické predpovede na astrologickom základe
BAPTISTA príslušník evanjelickej slobodnej cirkvi uznávajúcej iba krst v dospelosti na základe osobného rozhodnutia
BRAND nemecký filozof, ktorý vypracoval filozofiu konkrétneho apriori alebo filozofiu životného sveta na základe metodickej radikalizácie a prehĺbenia rozlišovania (Gerd, *1921)
DAKTYLOSKOPIA náuka o odtlačkoch prstov, odoberanie odtlačkov prstov a určovanie totožnosti na ich základe